Campanya 2018

Detall de la campanya de publicitat, el tipus de material o producte utilitzat, la seva quantitat, el professional o la empresa subministradora i el seu import.

Les publicacions en qualsevol mitjà de comunicació (local, comarcal o generalista) per difondre les campanyes de publicitat detallades a continuació durant l'any han estat les següents:

  • Banner publicitari al portal d’internet de la www.festacatalunya.cat, a Mapamundi Produccions, SL, per un import de 943,80€ (data factura 05/03/18).
  • Anunci de la Setmana Gastronòmica, a Novapress Edicions (Diari de Sabadell), per un import de 199,65€ (data factura 15/06/18).
  • Anunci del Cinema a la fresca, a Novapress Edicions (Diari de Sabadell), per un import de 363,00€ (data factura 30/06/18).
  • Anunci de la Festa Major, a Novapress Edicions (Diari de Sabadell), per un import de 363,00€ (data factura 31/08/18).
  • Anunci del Simpòsium Talent i Empresa, a Novapress Edicions (Diari de Sabadell), per un import de 302,50€ (data factura 31/10/18).

A més, mensualment es distribueixi una publicació a tot el municipi, l'InfoSQV, detallada a la campanya "Informem": disseny i maquetació (14.509,08€), impressió (28.080,00€) i repartiment (7.260,00€).
 

Nom de la campanya
Material o Producte Quantitat
Professional-empresa
Import

 


 Guia Tributària 2018  Disseny i maquetació 1  Munill Ferrer, Miquel 260,15€
   Impressió DinA-4 9.000  Artgraf Sabadell 392,04€
  Repartiment 9.000 Iniesta Martinez, Yolanda 452,54 €
TOTAL CAMPANYA       1.104,73 €
CAVALCADA DE REIS I CAMPAMENT REIAL Vídeo resum Cavalcada 1 Josep Busqueta 447,70 €
  Fotos Cavalcada, campament reial  1 Lídia Larrosa 408,01 €
TOTAL CAMPANYA       855,71 €
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES A SQV CURS 2018-2019 Disseny i matetació  1 Heinrich Kullmann (Kullmanndesign) 580,80 €
  Impressió 1800 Vila Artes Gráficas, SL 1.021,24 €
  Mupis 10 Gestió Publicitat Urbana 290,40 €
  Pancarta 3 Copisteria Garriga 127,05 €
TOTAL CAMPANYA       2.019,49 €
FESTA DELS ANIMALS Impressió díptic 8.500 Artes Gràficas Vila, SL 554,18 €
  Repartiment 8.500 Yolanda Iniesta 605,00 €
  Mupis 4 Gestió Publicitat Urbana 96,80 €
  1 Nivell 10 341,22 €
  Vídeo 1 Ben Mirat 242,00 €
  Uniforme Civika 1 Uniformes-Pro SBD, SL 83,07 €
  Perruca Civika 1 ViveFiestas 19,68 €
  Impressió plafó premi 1 Copisteria Garriga 8,89 €
  Classes d'ensinistrament 1 Adiestramiento Canino y Residencia Can Palu 100,00 €
  Material (colors, etc.) 1 Copisteria Garriga 35,48 €
TOTAL CAMPANYA       2.434,58 €
CARNESTOLTES Mupis 4 Gestió Publicitat Urbana 96,80 €
  Vídeo  1 Ben Mirat 242,00 €
  Fotos rua Les Fonts 1 Papersimés, SL 157,30 €
TOTAL CAMPANYA       496,10 €
CÒMIC CIVIKA Impressió còmic 150 Copisteria Garriga 111,32 €
  Impressió còmic 200 Copisteria Garriga 105,50 €
TOTAL CAMPANYA       216,82 €
PROGRAMACIÓ ESTABLE (3MESTRAL) 1a Edició Impressió 9.500 Gráficas Gómez Boj 1.521,02 €
  Repartiment 9.500 Iniesta Martinez, Yolanda 452,54 €
  Impressió cartell 50 Copisteria Garriga 61,42 €
  Lones 3 Miquel Munill (Munill Estudi) 920,53 €
  Publicacions promoció del cicle de programació estable a Facebook (teatre i cinema) (31/01) 1 Facebook 28,00 €
  Publicacions promoció del cicle de programació estable a Facebook i Instagram (03/02) tarda 1 Facebook 26,68 €
  Publicacions promoció del cicle de programació estable a Facebook i Instagram (03/02) matí 1 Facebook 13,32 €
  Publicacions promoció cultural estable a Facebook i Instagram (28/02) 1 Facebook 3,97 €
  Publicacions promoció Instagram cicle cultural programació estable (31/03) 1 Facebook 11,64 €
  Publicacions promoció Facebook, cicle cultural i Feminismes i LGTBI (31/03) 1 Facebook 56,00 €
TOTAL CAMPANYA       3.095,12 €
PROGRAMACIÓ ESTABLE (3MESTRAL) 2a Edició Disseny i maquetació 1 Miquel Munill (Munill Estudi) 768,35 €
  Distribució agenda 1 Yolanda Iniesta 605,00 €
  Impressió  9300 Vila Artes Gràficas, SL 842,16 €
  Publicacions programació Facebook (votacions 3 espais de SQV i cicle programació estable) (30/04) 1 Facebook 28,79 €
TOTAL CAMPANYA       2.244,30 €
PROGRAMACIÓ ESTABLE (3MESTRAL) 3a Edició Disseny i maquetació 1 Miquel Munill (Munill Estudi) 517,46 €
  Distribució agenda 1 Yolanda Iniesta 605,00 €
  Impressió  9.300 Vila Artes Gràficas, SL 840,95 €
  Publicacions promoció a Facebook concerts (31/10) 1 Facebook 40,00 €
TOTAL CAMPANYA       2.003,41 €
MES DE LES DONES  Impressió programa 2.000 Vila Artes Gràficas, SL 502,15 €
  Fotomaton 1 Marc Buch 419,57 €
  Impressió cartells plastificats 91 Copisteria Garriga 126,84 €
  Impressió punts de llibre 40 Copisteria Garriga 38,43 €
  Lloguer taules 25 Casa Gay, SA 287,38 €
  Exemplars per l'acte  20 La Directa 39,94 €
  Vídeo guanyadora Premi Dona 1 Marc Riera 399,30 €
  Vídeo acte Premi Dona 1 Marc Riera 242,00 €
  Fotos 1 Lidia Larrosa 580,80 €
TOTAL CAMPANYA       2.867,96 €
DIA INTERNACIONAL PER A L'ALLIBERAMENT LGTBI Cartell Orgull 25 Copisteria Garriga 36,30 €
TOTAL CAMPANYA       36,30 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Disseny i maquetació programa 1 Josep Orriols Riera, SA 90,75 €
  Impressió programa 3.300 Josep Orriols Riera, SA 399,30 €
  Disseny i maquetació targetons 1 Josep Orriols Riera, SA 72,60 €
  Impressió targetons 640 Josep Orriols Riera, SA 90,75 €
  Disseny i maquetació follets AMPA 1 Josep Orriols Riera, SA 181,50 €
  Impressió follets AMPA 1.300 Josep Orriols Riera, SA 308,55 €
  Disseny i maquetació Roll-up 1 Josep Orriols Riera, SA 435,60 €
  Roll-up 9 Josep Orriols Riera, SA 903,87 €
  Vinil 1 Copisteria Garriga 30,25 €
TOTAL CAMPANYA       2.513,17 €
FESTA DEL MUSSOL Impressió cartell 50 Copisteria Garriga 52,03 €
  Impressió cartell lona 4 Copisteria Garriga 363,00 €
TOTAL CAMPANYA       415,03 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Impressió programa 7500 Vila Artes Gráficas, SL 1.107,15 €
  Distribució programa   Yolanda Iniesta 544,50 €
  Pancarta 1 Copisteria Garriga, SL 90,75 €
  Pancarta+impressió cartells 2+20 Copisteria Garriga, SL 181,50 €
  Mupis 10 GPU 242,00 €
  Anunci 1 Novapresss (D.Sabadell) 199,65 €
  Fotos 1 Lidia Larrosa 217,80 €
  Publicacions promoció Tasta SQV a Facebook (01/06) 1 Facebook 4,12 €
  Publicacions promoció Tasta SQV a Facebook (30/06) 1 Facebook 15,88 €
TOTAL CAMPANYA       2.603,35 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Imprressió folletosns (3 models 2.850 per model) 8.550 Vila Artes Gráficas, SL 619,52 €
  Impressió cartells Pressup. Part. 75 Copisteria Garrriga 63,53 €
  Distribució pressupostos   Yolanda Iniesta 605,00 €
  Impressió cartells Pressup. Part. 30 Copisteria Garrriga 41,62 €
  Mupis 10 GPU 242,00 €
  Impressió dossier 110 Copisteria Garriga, SL 50,95 €
  Impressió cartells Pressup. Part. 30 Copisteria Garrriga 41,62 €
  Publicacions Pressupostos Participatius Facebook (30/09) 1 Facebook 25,93 €
  Publicacions Pressupostos Participatius Instagram (30/09) 1 Facebook 4,02 €
TOTAL CAMPANYA       1.694,19 €
MOSTRA D'ENTITATS Impressió programa 400 Copisteria Garriga 208,16 €
  Espectacle Fira Entitats 700 Diables de Sant Quirze 700,00 €
  Cabines WC 311,58 Toi Toi Sanitarios, SA 311,58 €
  Actuación Francesc Miralles 1 Artigestión, SL 1.210,00 €
  Actuació Jaume Barri 1 Jaume Masqué Barri 544,50 €
TOTAL CAMPANYA       3.858,32 €
POUM  Disseny i matetació quadríptic 1 Miquel Munill (Munill Estudi) 385,99 €
  Distribució quadríptic 10.000 Yolanda Iniesta 605,00 €
  Impressió desplegable  10.000 Vila Artes Gráficas, SL 1.324,95 €
TOTAL CAMPANYA       2.315,94 €
FESTA MAJOR  Impressió programa 11.000 Vila Artes Gràficas 1.875,50 €
  Repartiment programa 11.000 Yolanda Iniesta 605,00 €
  Impressió programa de mà 3.000 Área Grafica) 478,29 €
  Impressió ventall 2.000 Graficas Olesa, SA 508,20 €
  Fotos  1 Lídia Larrosa 943,80 €
  Vídeos 1 Marc Riera 1.633,00 €
  Flyers de butxaca (Lliure de sexisme) 2.500 GRAYFOR 114,95 €
  Adhesiu circular (Lliure de sexisme) 2.500 GRAYFOR 275,15 €
  Cartell Punt Violeta i peana 1 Copisteria Garriga 29,63 €
  Cartell Punt Violeta i peana (2a unitat) 1 Copisteria Garriga 29,63 €
  Senyalització Patronal 1 Impactegranformat 304,92 €
  Lona per expositor Salut Pastor 1 Impactegranformat 58,71 €
  Mupis 10 GPU 290,40 €
  Banderins i cracker 15+24 Vidal Papers 126,31 €
  Cartell per atril i cartell inscrip. Cursa 1+2 Copisteria Garriga 24,71 €
  Maquines confeti acte Benvinguda 1 EUTOPICA SL 738,28 €
TOTAL CAMPANYA       13.289,78 €
FESTA MAJOR LES FONTS Impressió programa 1.100 Vila Artes Gráficas, SL 411,40 €

 

 

Repartiment programa 1.100 Yolanda Iniesta 82,28 €
  Fotos 1 Lídia Larrosa 363,00 €
TOTAL CAMPANYA       1.341,89 €
SETMANA CULTURAL DE LA GENT GRAN Cartells i fulletons    Copisteria Garriga, SL 122,94 €
  Fotos   Lídia Larrosa 290,40 €
TOTAL CAMPANYA       413,34 €
MOSTRA DE COMERÇ Cartell 45 Llibreria Papereria Din-4, SL 38,12 €
  Fotos 1 Lídia Larrosa 72,60 €
  Fulletons 45 Llibreria Papereria Din-4, SL 42,35 €
  Pancartes 1 Impactegranformat 169,58 €
TOTAL CAMPANYA       322,65 €
MES DE LA SOLIDARITAT Impressió programa 4.000 Arts Gràfiques Grinver, SA 786,98 €
TOTAL CAMPANYA       786,98 €
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (Trepitgem fort contra la violència masclista) Mupis 10 Gestió Publicitat Urbana,SL 242,00 €
  Disseny i maquetació programa   Miquel Munill (Munill Estudi) 670,34 €
  Imressió programa   Artgraf Sabadell, SL 442,86 €
  Flyers Feminismes   Copisteria Garriga 83,36 €
  Etiquetes xocolatina   Copisteria Garriga 72,60 €
TOTAL CAMPANYA       1.511,16 €
MARATÓ Mupis 10 Gestió Publicitat Urbana,SL 242,00 €
TOTAL CAMPANYA       242,00 €
CICLE DE NADAL A SANT QUIRZE Mupis 10 Gestió Publicitat Urbana,SL 242,00 €
  Impressió programa quadríptic Nadal 11.000 Artgraf Sabadell, SL 963,16 €
  Fotos 1 Lidia Larrosa 798,60 €
TOTAL CAMPANYA       2.003,76 €
TALLER DE CIVISME Impressió cartells escoles 25 Copisteria Garriga SL 36,30 €
  Impressió cartells 8 Copisteria Garriga SL 121,97 €
  Vídeo 1 Marc Riera 520,30 €
TOTAL        1.525,57 €
INFORMEM GENER A DESEMBRE Disseny i maquetació (1.209,09X12) 12 Cèl·lula Acció Creativa 14.509,08 €
  Impressió (2.340x12) 12 Arts Gràfiques Grinver, SA 28.080,00 €
  Repartiment (605x12) 12 Yolanda Iniesta 7.260,00 €
INGRESSOS PUBLICITAT Festa Major 1.940 + Informem 1.427,93 1 Varis 3.367,93 €
         
ALTRES PUBLICACIONS        
OBRES C-58 Impressió cartells avís d'obres C-58 3 Impacte Gran Format, SL 78,35 €
OBRES C-58 Impressió cartells reunió informativa 360 Copisteria Garriga 15,46 €
TOTAL PUBLICACIÓ       93,81 €
HORA DEL CONTE Impressió díptic 100 Copisteria Garriga 75,18 €
TOTAL PUBLICACIÓ       75,18 €
ARTISTES A LES ESCOLES Impressió cartell 25 Copisteria Garriga 36,30 €
TOTAL        36,30 €
PASSADA SANT ANTONI Impressió lona 1 Copisteria Garriga 72,60 €
TOTAL        72,60 €
CANVI NOM CARRER Vídeo 1 Josep Busqueta Gavaldà 568,70 €
CANVI NOM CARRER Pantalla 1 Produccions de debò 266,20 €
TOTAL        834,90 €
ACTIVITATS CULTURALS Disseny i maquetació de lona activitats culturals 1 Miquel Munill (Munill Estudi) 410,52 €
TOTAL        410,52 €
DIA MUNDIAL ACTIVITAT FÍSICA Pancartes (Passejada sobre rodes) 2 Copisteria Garriga 181,50 €
TOTAL        181,50 €
PREVENCIÓ D'INCENDIS Cartell polipropilè d'incendis 1 Tiendas Imprima 405,87 €
TOTAL        405,87 €
FESTA MEDI AMBIENT Fotos 1 Lidia Larrosa 72,60 €
TOTAL        72,60 €
SANT JOAN Fotos 1 Lidia Larrosa 72,60 €
TOTAL        72,60 €
FESTA CUBANA Fotos 1 Lidia Larrosa 72,60 €
TOTAL        72,60 €
HORTS ESCOLARS Diplomes reconeixement persones cuidadores horts escolars 1 Copisteria Garriga SL 15,19 €
TOTAL        15,19 €
CINEMA A LA FRESCA Lona  1 Copisteria Garriga SL 272,25 €
TOTAL        272,25 €
FES ESTIU-AULES D'ESTIU Pancarta 4 Copisteria Garriga SL 363,00 €
FES ESTIU-AULES D'ESTIU Pancarta 1 Copisteria Garriga SL 90,75 €
TOTAL        453,75 €
17a CAMINADA DEL MUSSOL Fotos 1 Lidia Larrosa 72,60 €
TOTAL        72,60 €
DIADA 11 DE SETEMBRE Fotos marxa de torxes i diada 1 Lidia Larrosa 130,80 €
TOTAL        130,80 €
FACEBOOK - INSTAGRAM Promo Teatre, taller civisme, votacions nom Casl d'Avis, festa benvinguda Nadal 1 Facebook 74,48 €
TOTAL        74,48 €


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto