Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Informació pública / Planejament / Planejament en curs

Planejament en curs

Ordenança municipal de circulació en projecte

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2021, ha aprovat definitivament, l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles a via pública i espais col·lectius de Sant Quirze del Vallès.

A aquest efecte, es publica l'Anunci amb el text íntegre de l'Ordenança, que entrarà en vigor el primer dia hàbil del mes de novembre de 2021.

 

La Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2021 ha aprovat inicialment el quadre de sancions de l'ordenança Municipal de Circulació de vianants i de vehicles i d'ús de la via pública i els espais col·lectius de Sant Quirze del Vallès.

Es sotmet a informació pública mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària de més difusió al municipi i al tauler d'anuncis municipal, per un termini de 30 dies des de l'endemà de la darrera publicació, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

 


Planejament en curs

En aplicació de l'article 23 d'aquest Reglament i de l'article 10 del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, es pot consultar la documentació relativa al planejament i la gestió urbanística del municipi que actualment es troba en fase d'informació pública

Planejament General

  •  Modificació puntual del Pla General d'ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, en relació al Sector E de Can Canals - Aprovació inicial i suspensió de plans urbanístics derivats i de llicències.
    El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 27/05/2021 ha aprovat inicialment el document  de la MP del PGOU i la suspensió durant el termini d'un any de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències i autoritzacions en tot l'àmbit del Sector E del Polígon de Can Canals.

Edicte aprovació inicial

Document Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, Sector E de Can Canals (aprovat inicialment)

 

 

Aprovació Inicial
Publicació Diari BOPB
Aprov. provisional  
PLE 27/05/2021  El Punt Avui 7/06/21  11/06/21    

 

 

  •  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) - Aprovació inicial i suspensió de plans urbanístics derivats i de llicències.
    Per consultar l'expedient podeu accedir a l'enllaç següent:

Pàgina municipal del POUM - documentació

Tràmit presentació al·legacions a l'aprovació inicial del POUM


  

Aprovació Avanç Aprovació inicial
Publicació diaris
BOPB DOGC
PLE 05/04/2018 PLE  28/03/2019      

 

 

 


 

Planejament derivat

 

_______________________________________________________

 

Gestió Urbanística

 


 

 

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto