Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Territori i Medi Ambient / Projectes en curs

Projectes en curs

Projectes en curs

Projecte executiu per a la millora de l'enllumenat públic en els passos de vianants poc il·luminats de Sant Quirze del Vallès

Import: 44.433,20 € (IVA inclòs).
Aprovació inicial: 29 de desembre de 2020

Publicació: BOPB: 11/01/2021
Exposició pública fins al:  22/02/2021

Data d'aprovació definitiva: 
Publicació: 
                   

Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

Projecte executiu per a la construcció d'un skatepark al carrer Priorat, zona esportiva Can Casablanques

Import: 94.910,61 € (IVA inclòs).
Aprovació inicial: 15 de desembre de 2020

Publicació: BOPB: 08/01/2021
Exposició pública fins al: 19/02/2021

Data d'aprovació definitiva: 
Publicació: 
                   

Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

 

Projecte d’arranjament de ferms en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès


Import: 448.038,38 € (IVA inclòs).
Aprovació inicial: 18 de desembre de 2020

Publicació: BOPB: 04/01/2021
Exposició pública fins al:  16/02/2021

Data d'aprovació definitiva: 
Publicació: 
                   

Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

 

Projecte executiu pista coberta provisional al complex esportiu municipal

Import: 609.393,89 € (IVA inclòs)
Aprovació inicial: 15 de setembre de 2020
Publicació: BOPB: 30 de setembre de 2020
Exposició pública fins al:  12 de novembre de 2020
Data d'aprovació definitiva:  13/11/2020
Publicació:  DOGC: 03/12/2020

                     BOPB: 05/01/2021
                       

Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

 

Projecte de les obres del granallat de les voreres de la zona del Mas Duran de Sant Quirze del Vallès

Import: 140.989,57 € (IVA inclòs)
Aprovació inicial: 1 de setembre de 2020
Publicació: BOPB: 09/09/2020
Exposició pública fins al:  23/10//2020
Data d'aprovació definitiva: 
Publicació: 
                       

Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

 

Projecte reforma local av. Pau Casals n. 72 per a oficines municipals i de l'empresa municipal COMU

Import: 155.453,44 €
Aprovació inicial: 16 de juny de 2020
Publicació: BOPB: 26/06/2020
Exposició pública fins al:  07/08/2020
Data d'aprovació definitiva:  10/08/2020
Publicació:  BOPB: 22/09/2020
                       

Fase de licitació: adjudicat (147.665,23€)
Documents relacionats:

Projecte obres de millora zona d'esbarjo escola Pilarín Bayés

Import:  391.120,10 € (IVA inclòs)

Aprovació inicial: JGL 10/03/2020
Publicació: BOPB: 11/06/2020
Exposició pública fins al:  24/07/2020
Data d'aprovació definitiva:  27/07/2020

Publicació: BOPB: 22/09/2020
Fase de licitació:
Documents relacionats:

 

Projecte executiu de la Via Ciclista Interurbana de connexió entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell

 Import: 821.039,57 €
Aprovació inicial: 15 d'octubre de 2018
Publicació: BOPB: 20/11/2018
Exposició pública fins al:  07/01/2019
Data d'aprovació definitiva:  24/04/2020
Publicació:  BOPB: 10/06/2020
                       DOGC:18/06/2020

Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

 

Avantprojecte i Projecte Bàsic obres d'ampliació i reforma del Complex Esportiu Municipal

Aprovació inicial: 10/12/2019
Publicació: BOPB 24/12/2019
Exposició pública fins al:  10/02/2020
Data d'aprovació definitiva:  JGL 05/05/2020

Publicació:  BOPB: 10/06/2020
                       DOGC:18/06/2020
Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

Memòria Tècnica obres de supressió de barreres arquitectòniques i millores de la mobilitat 2019

Import:  84.675,99 € (IVA inclòs)

Aprovació inicial: 25 de juny de 2019
Publicació: BOPB: 08/07/2019
Exposició pública fins al:  20/08/2019
Data d'aprovació definitiva:  01/10/2019
Fase de licitació: adjudicat
Documents relacionats:

Memòria Valorada corresponent a la instal·lació de tancament lateral de la pista poliesportiva coberta i adequació del paviment actual al Complex Esportiu Municipal de Can Casablanques

Import: 165.034,66 €

Aprovació inicial: 9 d'abril de 2019
Publicació: BOPB: 16 de maig de 2019
Exposició pública fins al:  28 de juny de 2019
Data d'aprovació definitiva:  25 de juliol de 2019
Fase de licitació: Adjudicat
Documents relacionats:

 

Memòria valorada de les obres urgents de seguretat del sistemes generals del carrer del Pont i passeig del Colomer

Import: 45.689,60 € (IVA inclòs)

Aprovació: 16 d'abril de 2019
Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

Projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un refugi per a gats

Import: 48.991,66 €

Annex pel subministrament i instal·lació d'un edifici prefabricat modular destinat a recepció i control d'accés, àrees de preparació i emmagatzematge d'aliments i àrees d'higiene, amb un pressupost màxim de 40.000,00€

Aprovació inicial: 29 de gener de 2019
Publicació: BOPB: 20 de febrer de 2019
Exposició pública fins al:  3 d'abril de 2019
Data d'aprovació definitiva: 4 de juny de 2019
Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

 

Projecte executiu obres de connexió de la via verda, que prové de Bellaterra amb el c. de l'Oreneta

 Import: 71.796,95 € IVA inclòs
Aprovació inicial: 8 de maig de 2018
Publicació: BOPB 22/06/18
Exposició pública fins al:  03/08/18
Data d'aprovació definitiva:  JGL 09/10/18
Fase de licitació: pendent
Documents relacionats:

Memòria valorada supressió barreres arquitectòniques i millores de la mobilitat

 

Import: 84.675,99€ IVA inclòs
Aprovació: 29 de setembre de 2017
Fase de contractació obres: adjudicat

Documents relacionats:

Memòria valorada construcció nova tanca masia Can Barra, adequació pati interior i espais exteriors

Import: 57.433,65 € IVA inclòs
Aprovació: 31 d'agost de 2017
Fase de contractacio d'obres: adjudicat (54.580,97€)
Documents relacionats:

 

Memòria valorada renovació equipament escènic de la sala Històrica de La Patronal

Import: 251.483,28 € IVA inclòs
Aprovació inicial: 10 d'agost de 2017
Publicació: BOPB del  17 d'agost de 2017
Exposició pública fins al:  2 d'aoctubre de 2017
Data d'aprovació definitiva:  09/10/2017
Fase de licitació: Adjudicat (201.025,67€)
Documents relacionats:

 

Projecte executiu de les obres de prolongació del camí verd, des del c. Oreneta fins parc del Colomer

Import: 119.929,95 € IVA inclòs
Aprovació inicial: 18 de juliol de 2017
Publicació: BOPB del  7 d'agost de 2017
Exposició pública fins al:  21 de setembre de 2017
Data d'aprovació definitiva:  28 de desembre de 2017
Fase de licitació: adjudicat (118.538,62€)
Documents relacionats:

 

Memòria Valorada de la Ruta Botànica per la Serra de Galliners, pressupostos participatius 2016

Import: 13.000,00 € IVA inclòs
Aprovació: 29 de maig de 2017
Fase de contractacio d'obres: Adjudicat ( 12.948,56€)
Documents relacionats:

Projecte de rehabilitació dels vials de la urbanització del sector de Castelltort

Import: 405.319,005 € IVA inclòs
Aprovació inicial: 5 de maig de 2017
Publicació: 9 de maig de 2017
Exposició pública fins al:  21 de juny de 2017
Data d'aprovació definitiva:  29 de juny de 2017
Fase de licitació: Adjudicat ( 335.492,54€)
Documents relacionats:

 

Memòria valorada per la realització de diverses actuacions a la via pública, pressupostos participatius 2016

Import: 54.807,25 € IVA inclòs
Aprovació inicial: 30 de març de 2017
Publicació: 12 d'abril de 2017
Exposició pública fins al:  12 de maig de 2017
Data d'aprovació definitiva:
Fase de licitació:
Documents relacionats:

 

Memòria valorada de la millora de la urbanització i pavimentació de la plaça Nova de les Fonts

Import: 129.442,04€ IVA inclòs
Aprovació inicial: 28 d'octubre de 2016
Publicació: BOPB de 2 de novembre de 2016
Exposició pública fins al: 16 de desembre de 2016 (inclòs).
Data d'aprovació definitiva: 22/12/2016
Projecte definitiu aprovat: 22/12/2016
Fase de licitació: Adjudicat ( 118.827,80€)
Documents relacionats:

Memòria valorada actuacions a l'av. Can Pallars - accés al camí de Can Poncic

Import: 28.371,55€ IVA inclòs
Aprovació: 30 de novembre de 2016
Fase de contractació:  Adjudicat (22.717,75€)

Documents relacionats:

Projecte de reparació del dipòsit d'aigua del c. Pompeu Fabra n. 39 bis

Import: 40.173,66€ IVA inclòs
Aprovació inicial: 8 de novembre de 2016
Publicació: BOPB d'11 de novembre de 2016
Exposició pública fins al: 28 de desembre de 2016 (inclòs).
Data d'aprovació definitiva: 10/01/2017
Projecte definitiu aprovat: 10/01/2017
Fase de licitació: Adjudicat ( 35.426.49€)
Documents relacionats:

Projecte executiu parc de Can Feliu

 Import: 300.112,96 € IVA inclòs
Aprovació inicial: 25 d'octubre de 2016
Publicació: BOPB de 28 d'octubre de 2016
Exposició pública fins al: 14 de desembre de 2016 (inclòs).
Data d'aprovació definitiva: 7 de març de 2017
Fase de licitació: Adjudicat (249.344,70€)
Documents relacionats: 

 

Projecte de millora de l'edifici de La Patronal

Import: 199.589,79€ IVA inclòs
Aprovació inicial: 11 de novembre de 2016
Publicació: BOPB de 15 de novembre de 2016
Exposició pública fins al: 30 de desembre de 2016 (inclòs).
Data d'aprovació definitiva: 2/01/2017
Projecte definitiu aprovat: 2/01/2017
Fase de licitació: adjudicat (178.105,26€)
Documents relacionats:

Modificació del projecte d'obres de millora de la Patronal, redactat pel director facultatiu de les obres, l'arquitecte Alex Cusidó Garriga, amb data octubre 2017, amb unpressupost de 195.669,67€ (IVA inlcòs=, que comporta un increment de 17.564,71€ (IVA inclòs) equivalent al 9,87% respecte al pressupost inicialment adjudicat. Aquesta modificació no exigeix la suspensió temporal parcial o total de l'execució de les obres.

Aprovació incial: 19 d'octubre de 2017

Publicació: BOPB de 23 d'octubre de 2017

Exposició Pública fins al 14 de novembre de 2017

Aprovació definitiva: 15 de novembre de 2017

Documents relacionats:

Més informació

Perfil del Contractant
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto