Convenis amb l'Ajuntament 2017

Detall de les parts firmants, el seu objecte, la data de la signatura i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes en els mateixos


Part subscrita Objecte Obligacions econòmiques Data de la signatura  Vigència

 

Agència de l’Habitatge de Catalunya Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès relatiu a l’oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2017  A favor de l’Ajuntament entre 12.000 € i 14.000 €  31 de desembre de 2016 Fins al 31 de desembre de 2017
Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) Conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès per a la col·laboració voluntària i desinteressada en tasques de protecció civil exclusivament dins el municipi de Sant Quirze del Vallès.  2.000,00 € /any en concepte de subvenció econòmica municipal referida per contribuir al finançament de les despeses derivades de la col·laboració en matèria de Protecció Civil.  01/01/2017 De l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017. Prorrogable.
Consell Comarcal del Vallès Occidental Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament de la cartera de serveis territorials itinerants de l'anualitat 2017           9.200,00 € 10/01/2017 2017
Consell Comarcal del Vallès Occidental Addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per l’any 2016           8.258,84 € 10/01/2017 2016
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament de la xarxa d’impulsors del programa de garantia juvenil, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.              200,00 € Febrer de 2017 Del 21 de novembre de 2016 al 20 de novembre de 2017
Fundació Empresa i Ciència de la UAB Conveni per la formació en pràctiques d'un estudiant que tindrà una durada de 30 hores setmanals.           4.563,00 € 06/02/2017 13 de febrer fins al 13 d’agost de 2017.
Entitats Locals de Cooperació Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i entitats locals de cooperació per l’execució anual del Pla Municipal de Sensibilització  Les despeses derivades de les activitats, condicionades als fons disponibles en la partida pressupostaria anual corresponent.  07/03/2017 2017
Fundació Autònoma Solidària (FAS) Addenda del conveni entre la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, campus ÍTACA. Projecte educatiu que té com a objectiu estimular a l’alumnat a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’educació secundària obligatòria, potenciar l’ús del català com vehicle de comunicació i ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns diversos.              775,00 € 21/03/2017 2017
Institut Agustí Serra i Fontanet Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, entre l'Institut Agustí Serra i Fontanet i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 21/03/2017 Des del 27/03/2017 fins al 26/06/2017
Consell Comarcal del Vallès Occidental Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Valles per al desenvolupament del Programa Treball i Formació           5.500,00 € 21/03/2017 Del 30 de gener de 2017 al 29 de juliol de 2017
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Conveni de col·laboració per a la gestió del projecte "Modernització de la indústria de Sabadell i Entorn: Oportunitats d'inserció i innovació" amb l'objectiu de millorar la competitivitat del teixit productiu per generar més ocupació i de millor qualitat.           3.874,25 € 03/04/2017 Fins al 31 de desembre de 2017
Centres educatius: Lola Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona, El Turonet, l’Institut Sant Quirze i l’Institut Salas Xandri Conveni per a la concessió de subvencions per projectes i activitats als centres educatius de Sant Quirze del Vallès, exercici 2017.        155.000,00 € 02/05/2017 2017
Fundació Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'exercici 2017 per a la realització de pràctiques formatives           7.568,96 € 02/05/2017 Del 9 de gener al 28 d’abril i del 4 de setembre al 29 de desembre de 2017
Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la posada a disposició i utilització de la plataforma telemàtica Xaloc.  -  16/05/2017 Des de la data de signatura i amb caràcter indefinit
Diputació de Barcelona Conveni regulador amb la Diputació de Barcelona, dins del programa Caixa de Crèdit, destinat al finançament de l'actuació d’urbanització de la plaça Nova del nucli de les Fonts  -  17/05/2017  
Diputació de Barcelona Conveni regulador amb la Diputació de Barcelona, dins del programa Caixa de Crèdit, per finançar el projecte d’accessibilitat de la vorera de l'Av. Can Pallars.  -  17/05/2017  
Associació juvenil Esplai la Flama Addenda per a l’ampliació del conveni de cessió entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’associació juvenil Esplai la Flama amb l'objectiu de   promocionar l’activitat orientada a l’impuls i foment de les activitats destinades als infants i adolescents de Sant Quirze del Vallès. Ampliació del conveni de cessió per tal d’incorporar la cessió d'ús de la Sala d’Actes del centre cívic Can Feliu.  -  06/06/2017  
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al projecte SQACTIU, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi.  -  15/06/2017 De l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 2019
Els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Berga, Cerdanyola del Vallès, Granollers,  Mataró, Montcada i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sitges, Terrassa, Vacarisses, Vilanova i la Geltrú i Badalona. Conveni de col·laboració entre els ajuntaments constituents per a la creació de la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya  -  20/06/2017 2 anys prorrogables per 2 anys més
Associació Sant Quirze Comerç Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès           4.000,00 € 04/07/2017 Fins al 31 de desembre de 2017, prorrogable per períodes anuals.
Diputació de Barcelona Conveni regulador amb la Diputació de Barcelona, dins del programa Caixa de Crèdit per finançar la reparació del dipòsit d'aigua del c. Pompeu Fabra.  Crèdit de 30.000,00 €  18/07/2017  
Associació Sant Quirze del Vallès Natura Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’associació Sant Quirze del Vallès Natura per a la realització d’activitats en l’àmbit de la protecció ambiental.           4.500,00 € 18/07/2017 De l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017
Consell Comarcal del Vallès Occidental Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Consell Comarcal Vallès Occidental per cens d'empreses i oferta industrial als polígons              800,00 € Octubre de 2017 Des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2017
Diputació de Barcelona Conveni-tipus regulador de les subvencions concedides amb càrrec al programa de crèdit local destinades a subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels ajuntaments EMD de la província per al finançament d'inversió en obres i serveis públics  -  17/10/2017  
Fundación Konecta, Fundación MAPFRE i Fundació Privada Atendis Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la fundació privada Atendis i la fundació Mapfre a través del programa “Junts ho podem fer”. L'objectiu és la col·laboració entre les parts, que permeti activitats específiques para posar en marxa programes d'inserció laboral dels col·lectius de persones amb discapacitat intel·lectual i/o transtorn mental.  -  31/10/2017 Un any des de la data de la signatura
Fundación Konecta, Fundación MAPFRE i Fundació Privada Atendis Conveni de col·laboració amb pràctiques formatives del programa “Junts ho podem fer”. Amb l'objectiu de promoure la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i/ o malaltia mental a l'empresa ordinària.  -  31/10/2017 Un any des de la data de la signatura
Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i
Castellar del Vallès
Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès,
Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès per a l’execució conjunta del programa "Serveis consolidats a l’emprenedoria i l’empresa"
 -  Novembre de 2017 Fins al 31 de desembre de 2017
Ajuntament de Barberà del Vallès Conveni de col·laboració Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i Ajuntament de Barberà del Vallès pel projecte de Simbiosi industrial als PAE: "Projecte SIX: Simbiosi Industrial en Xarxa"  -  Novembre de 2017 Fins al 31 d'abril de 2018
Consell Comarcal del Vallès Occidental Addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per l’any 2017           8.655,40 € Novembre de 2017
 Ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès per a l’execució conjunta del programa “Foment de la innovació a la indústria: l’aposta pel 4.0  -  03/11/2017 Fins al 31 de desembre de 2017
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Primera addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Salas i Xandri. Hi ha canvis numèrics corresponents a la distribució dels espais que ocupa l’Escola i l’Institut durant el curs 2016-2017 i també hi ha canvis corresponents al percentatge d’alumnes.  -  14/11/2017 Vigent des de la data de la seva signatura fins al 31 d’agost de 2019
FGC i Eurecat Conveni col·laboració entre Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, FGC i Eurecat pel projecte de bicicletes elèctriques als polígons d’Activitat
Econòmica (PAE)
 -  28/11/2017 Des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2021
Associacions de mares i pares dels alumnes dels centres educatius d’educació primària i secundària Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius d’infantil i primària per tal de gestionar de forma compartida les activitats extraescolars, dintre del programa escoles obertes.  -  28/11/2017 Durant el curs 2016-2017, i es considerarà prorrogat tàcitament fins al curs 2018-2019,
Ajuntaments de Barbera del Vallès, Sabadell, Terrassa, Rubí i Montcada i Reixac Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Terrassa, Rubí i Montcada i Reixac per a l’execució conjunta del programa Comunitat Virtual i-Vallès: Impuls de la Indústria 4.0.  -  Desembre de 2017 De l’1 de gener de 2017 al 30 de juny de 2018
Consell Comarcal del Vallès Occidental Resolució de mutu acord del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al desenvolupament de la cartera de serveis itinerants de l’anualitat 2017           4.600,00 € 12/12/2017 Fins a l'1 de juliol de 2017
Consell Comarcal del Vallès Occidental Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al finançament anual del Pla Local de Joventut  -  12/12/2017 Fins al 31 de desembre de 2017
Diputació de Barcelona Convenis reguladors dels préstecs per a 3 projectes d’inversió del Pressupost 2017, dins el programa “Caixa de Crèdit” de la Diputació de Barcelona aue té per objectiu donar suport al Finançament Local amb l’atorgament de crèdits per a inversions de fins a 175.000,00 €  -  18/12/2017 - 10 anys per a obres, instal·lacions i adquisició de béns immobles
- 5 anys per a inversions en béns mobles
Assemblea local de Creu Roja a Sabadell Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Assemblea local de Creu Roja a Sabadell per a la promoció del voluntariat l'any 2017.  10.260,00 €
Serveis Preventius: 5.000,00 €
Participació en projectes i activitats de Serveis Socials: 5.260,00 € 
28/12/2017 De l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2017 i prorrogable anualment
Promoció Econòmica de Sabadell, SL, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Ajuntament de Barberà del Vallès Conveni de Col·laboració entre Promoció Econòmica de Sabadell, S.L. i els Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès i Barberà del Vallès, pel desenvolupament d'accions formatives subvencionades per la Diputació de Barcelona              228,00 € 28/12/2017 A partir de la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència fins la finalització del desenvolupament

 

 

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto