La informació de les meses electorals està regida per la Llei del Règim electoral general

Aquí trobareu la informació bàsica de les meses. Per a més informació podeu veure el Manual d’Instruccions, al document relacionat, o bé podeu contactar amb l’Ajuntament, a través del Servei d’Estadística, encarregat de coordinar els processos electorals del municipi

Què és una mesa electoral?

És l’element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s’emet el vot.

Quina és la composició d’una mesa electoral?

Està formada per tres persones: 1 president/a i 2 vocals.

Com s’elegeixen els seus membres?

L’Ajuntament de Sant Quirze, escull els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec per sorteig públic entre els censats dins d’una secció o barri, dels menors de 70 anys que sàpiguen llegir i escriure, a través d’un programari aleatori.

Els elegits reben una notificació, amb un manual d’instruccions i un convocatòria per una sessió informativa.

És obligatori el càrrec de president/a o vocal?

Sí, a més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l’incompliment de la qual està castigat amb pena d’arrest major i multa. Titulars i suplents han d’assistir a la mesa a les 8h de la jornada electoral.

Quin és el procediment per al·legar i dispensar la meva assistència?

Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central (veure document relacionat).

N
omés es poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, a l’av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta (edifici Jutjats).

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell és de 7 dies des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és en cinc 5 des de la presentació de l’excusa. Si es desestima l’excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s’admet s’excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.

Quan i amb qui es constitueix la mesa electoral?

A les 8 hores del dia de la votació s’han de reunir, en la mesa assignada del col·legi electoral 9 persones per mesa: 1 president/a, els 2 vocals i els 2 suplents de cada càrrec respectius.

Una vegada constituïda la mesa, què fan els suplents?


Els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa electoral, una vegada constituïda la mesa, poden abandonar el col·legi electoral.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto