Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Sobre la seu / Protecció de dades personals

Protecció de dades personals

Política de protecció de dades personals

El consistori es compromet a respectar la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades en base al Reglament General de Protecció de Dades i les directives europees, a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i del reglament que la desplega, del Reglament Municipal de Protecció de dades de caràcter personal i del Document de Seguretat per a fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament

1.   Tractament de les dades

L’Ajuntament recull únicament les dades identificatives, com són els noms i cognoms, les adreces personals, informació de contacte o qualsevol altra dada de caràcter personal necessària per a la tramitació de cadascun dels tràmits i procediments sol·licitats que voluntàriament faci arribar la ciutadania.


L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals tingui accés com a conseqüència de cada petició.


En cada cas, l’Ajuntament demanarà únicament les dades de caràcter personal necessàries per a la tramitació del servei requerit per l’usuari. Totes les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de la tramitació del servei sol·licitat seran incorporades als fitxers de dades personals corresponents i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les que en motivaren l’obtenció.


Tant els responsables dels fitxers com totes les persones que hagin de conèixer qualsevol tipus de dada personal per motius derivats de la tramitació de la sol·licitud són coneixedors de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i estan sotmesos al secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures adequades i necessàries per garantir-ne la confidencialitat. Així mateix l’Ajuntament adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.


L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès garanteix que els fitxers que contenen dades personals així com els programes,  els equips i els locals que intervenen en el procés de tractament d’aquestes dades compleixen els requisits de confidencialitat, integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.


2.  
Cessions

Les dades de caràcter personal recollides a la web de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament llevat que s’autoritzi de forma explícita per part de l’usuari, que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o bé quan les dades siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb legalitat vigent.


3.  
Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant aquest portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


La introducció de les dades de caràcter personal en qualsevol sol·licitud per part dels usuaris comportarà l’acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients per a la seva tramitació i el seu tractament necessari per resoldre-la.  Així mateix també comporta l’acceptació voluntària de la cessió de les dades únicament per als casos en què sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat. Finalment la realització de qualsevol sol·licitud implica l’autorització per a la conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.


Atès que l’autorització per al tractament i la cessió de les dades té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com per a la cessió de les dades d’acord amb el què estableix la normativa sobre protecció de dades vigent.


4.  
Drets i obligacions de les persones afectades (drets ARCO)

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.


Aquests drets poden ser exercits per l'usuari o pel seu representant mitjançant els procediments establerts següents:


-    
Sol·licitud d’ACCÉS a dades personals (model C3X060).
-     Sol·licitud de RECTIFICACIÓ de dades personals (model C3X061).
-     Sol·licitud de CANCEL·LACIÓ de dades personals (model C3X062).
-     Sol·licitud d’OPOSICIÓ de dades personals (model C3X063).

Els models normalitzats, accessibles i descarregables al Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament (
https://seu.santquirzevalles.cat) s’han de registrar per qualsevol dels mitjans següents:

Presencialment

-Sol·licitud escrita segons model normalitzat a les oficines d'atenció ciutadana:
     · OAC Central (Ajuntament), Pl. de la Vila, 1
     · OAC les Fonts (Torre Julià), C/ de Josep Mitats, s/n.

 Correu postal

-
 Sol·licitud escrita segons model normalitzat adreçada a:
     · Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
       Plaça de la Vila, 1
       08192 Sant Quirze del Vallès

Registre electrònic per internet (seu electrònica):

     · Sol·licitud d’ACCÉS a dades personals.
     · Sol·licitud de RECTIFICACIÓ de dades personals.
     · Sol·licitud de CANCEL·LACIÓ de dades personals.
     · Sol·licitud d’OPOSICIÓ de dades personals.

Per poder realitzar el registre electrònic per Internet haureu d’accedir amb certificat digital reconegut.


5.  
Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès mitjançant la seu electrònica es produeixen sempre dins d’un entorn segur, de forma que se’n garanteix el xifratge i la integritat.


6.  
Legislació aplicable

Tota la informació facilitada en aquest portal mitjançant els formularis que s’hi presenten està sotmesa al què estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i del Reglament que la desplega, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007 i del Reglament Municipal de Protecció de dades de caràcter personal.


Podeu obtenir més informació referent a la legislació vigent en matèria de protecció de dades a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (
www.apd.cat).

7.  
Copyright i responsabilitat

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès manté aquesta web amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta i per tant intentarem en tot moment corregir els errors que trobem o se'ns assenyalin. És per aquest motiu que demanem la col·laboració dels usuaris i usuàries del portal que ens facin arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l'adreça
web@santquirzevalles.cat.

L'Ajuntament no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o a causes imputables a tercers. Així mateix es reserva el dret d'alterar la forma d'accés a la web sense previ avís.


Aquesta web pot contenir referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions o danys en els sistemes informàtics dels usuaris.

L’Ajuntament autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics llevat de si es fa amb finalitats comercials sempre i quan se’n citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

8.  
Política de cookies

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.


El portal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès fa servir les cookies únicament amb finalitats estadístiques d’ús dels serveis i continguts que s’hi ofereixen per a la qual cosa obté només la informació necessària per poder treure aquestes estadístiques d'ús del portal.


Com a mecanisme de control, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies al seu ordinador, si bé l'Ajuntament no es responsabilitza que la desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina.


Qualsevol dubte envieu un correu a protecciodedades@santquirzevalles.cat


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto