Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Sobre la seu / Suport a la tramitació electrònica

Suport a la tramitació electrònica

Suport a la tramitació electrònica

Des del 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú que obliga a relacionar-se amb l'Ajuntament exclusivament de manera telemàtica als col·lectius següents: persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica, els representants d'aquests col·lectius, i tots els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic.


No són obligats a la tramitació electrònica les persones físiques i els autònoms, encara que es recomana utilitzar aquests canals.


És per això que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès posa a disposició dels obligats a tramitar electrònicament, informació i accions de suport per facilitar l'acompliment d'aquesta Llei.

 

En aquesta pàgina podeu trobar les configuracions més freqüents que s'han de dur a terme quan s'intenta fer un tràmit electrònic mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

 

 

Resum de continguts:

 

 

 

 

Configuracions d'Internet Explorer

 

 

Versió del navegador

Les versions d’Internet Explorer suportades son IE 9 o superior.

 

 

Vista de compatibilitat

S'ha de tenir desactivada la vista de compatibilitat tal i com es pot apreciar en la imatge inferior.


     


 

JNLPS

Si es produeix un error al accedir al detall d'una sol·licitud de registre electrònic, quan indica que no hi ha aplicacions instal·lades per obrir els vincles (JNLPS), el problema es deu a la instal·lació de Java. En aquests casos significa que, o bé no està instal·lada la versió correcta de Java (mínim 1.7), o bé s'ha de reinstal·lar Java perquè hi ha algun problema amb la versió que es té actualment.

 

 

Protocols TLS

Revisar que els protocols TLS 1.1 i TLS 1.2 estan activats en el navegador. Per activar-los s'ha d'anar a "Opcions d'Internet >> Opcions avançades >> Seguretat" (és possible tenir activat SSL 3.0 i TLS 1.0). Les opcions han d'estar com es veu en la imatge següent. Si aquestes opcions no estan marcades com la imatge, és possible que Internet Explorer no pugui completar la connexió SSL contra el Registre electrònic.


    


 

 

Instal·lació del certificat de l'applet de signatura

Per al correcte funcionament del Registre Electrònic, s’hauria de comprovar que el certificat de l’applet de signatura s’ha instal·lat correctament en el navegador. Per això ens hem de dirigir a les opcions d’Internet Explorer, “/Opcions d’internet/Contingut/Certificats” i seleccionar la pestanya “Entitats de certificació arrel de confiança”. Aquí ha d’estar el certificat de l’applet, tal i com es pot veure a la imatge següent. En el cas de que el certificat no s’hagi instal·lat o s’hagi instal·lat en una pestanya diferent a la indicada, haurem de realitzar la instal·lació manualment. Per fer això hem de seguir els passos del següent apartat anomenat Instal·lació manual del certificat de l'applet.


    


 

Instal·lació manual del certificat de l'applet

Des d’una consola de Windows executarem la comanda “mmc” (sense les cometes) que ens obrirà una pantalla com la que veiem a continuació.


    


Des de la nova pantalla que s’ha obert seleccionarem “/Archivo/Agregar o quitar complemento... que ens obrirà una finestra nova en una pantalla emergent.


    


Des de aquesta nova pantalla seleccionarem “Certificats” i farem clic en el botó “Agregar”.


    


Després seleccionarem “Cuenta de equipo” i finalment “Equipo local”.


   


    


Per finalitzar, clicarem a “Aceptar” a la pantalla inicial, i això ens obrirà la gestió dels certificats dels nostre equip.


   


Des de la gestió de certificats del nostre equip (que veiem a la imatge de sota) es realitzarà la importació del certificat. El certificat generat pel Registre Electrònic i que haurem d’importar es troba en una ruta similar a aquesta: “C:\Usuarios\mmelendo\.jappsrv\jappsrv.cer”, on “mmelendo” es l’usuari identificat a l’ordinador. Per importar-lo haurem de fer clic amb el botó dret sobre la carpeta “Certificados” que està dintre de “Entidades de certificación raíz de confianza”. Un cop fet això, seleccionarem “Todas las tareas >> Importar”. Finalment, seleccionem el certificat que volem importar i acceptem.


   


L’últim pas seria anar de nou al navegador i comprovar com s’ha indicat en el punt Instal·lació del certificat de l'applet de signatura, que el certificat s’ha instal·lat correctament.

 

 

Accés d'usuaris de domini

En el cas en que un usuari de domini estigui intentant accedir al Registre Electrònic, s’hauran de revisar els següents punts.

 

 

Instal·lació de certificats arrel de confiança

S’haurà de comprovar que els usuaris de domini puguin instal·lar certificats arrel de confiança. Per comprovar-ho, un administrador del domini haurà d’executar des d’una consola de Windows la comanda “gpedit.msc” (sense les cometes). Des d’aquí seleccionarem les següents opcions “Configuración de equipo >> Configuración de Windows >> Directivas de clave pública >> Configuración de rutas de certificados”. Això obrirà la pantalla que es pot veure més avall. Per que sigui possible la instal·lació de certificats arrel de confiança ha d’estar marcat el check que apareix assenyalat a la imatge. En el cas de que NO es vulgui activar aquesta opció, cada usuari del domini haurà d’instal·lar-se manualment les claus públiques tal i com s’ha explicat en el l'apartat Instal·lació manual del certificat de l'applet.


   


Configuració de Windows 10

A continuació es detallen algunes configuracions que poden ser necessàries al tramitar amb Windows 10 i com solucionar-los.

 

 

Windows Defender

Windows Defender es l’antivirus i tallafocs que ve per defecte amb Windows 10. Si es té activat aquest antivirus es molt probable que no li permeti executar l’applet del Registre Electrònic. Es per això que s’ha d’afegir una excepció a l’antivirus per a permetre la tramitació o com a mesura temporal, desactivar-lo durant el procés per a tornar-lo a activar després de la seva finalització. 
El que s’acaba de comentar també pot passar amb algun altre antivirus però és menys probable.

 

 

Execució d'Internet Explorer com administrador

Un altre problema que es pot donar amb el Windows 10 es que no tingui els privilegis d’usuari suficients. Per evitar aquest problema podem executar l’Internet Explorer com administrador. Per això ens col·locarem sobre la icona d’Internet Explorer i mantenint la tecla Shift, clicarem amb el botó dret sobre la icona i seleccionarem “Ejecutar com Administrador”.

 

 

Finestres emergents

Per al correcte funcionament dels diferents passos a seguir en el Registre Electrònic, el bloqueig de les finestres emergents hauria d’estar desactivat. Per desactivar-lo anem a les opcions d’Internet Explorer “/Opcions d’Internet/Privadesa” i aquí dintre desmarquem la casella que diu “activa el bloquejador de finestres emergents”, com veiem a la imatge:


   


 

 

Configuracions de Firefox

 

Versió del navegador

Les versions de Firefox suportades son la 42 o superior.

 

 

Claus públiques

Firefox disposa d’un magatzem de certificats diferent al d’Internet Explorer i Chrome. Es per això, que el certificat que es vulgui utilitzar com a claus públiques haurà d’estar instal·lat en el magatzem de claus de Firefox. Addicionalment, i encara que no es realitzi la tramitació des d’Internet Explorer, s’han d’afegir les claus públiques del certificat que volem fer servir en ell, o al magatzem de Windows. Si no estan incloses, quan haguem de signar una sol·licitud de Registre Electrònic (durant el pas 2 de la tramitació), el desplegable que mostra els certificats amb els que vulguem signar estarà buit.

 

 

Finestres emergents

Per al correcte funcionament dels diferents passos a seguir en el Registre Electrònic, el bloqueig de les finestres emergents hauria d’estar desactivat. Per desactivar-lo anem a les opcions del Firefox “/Opciones /Contenido” i aquí dintre desmarquem la casella que diu “Bloquear ventanes emergentes”, com veiem a la imatge:


   


 

OCSP

Revisar que dintre de les opcions de Firefox NO està marcada la opció de “Consultar a los servidores respondedores OCSP para confirmar la validez actual de los certificados” tal i com es pot veure a la imatge:


   


 

Instal·lació del certificat de l'applet

Per al correcte funcionament del Registre Electrònic, s’hauria de comprovar si el certificat del applet de signatura s’ha instal·lat correctament al navegador. Per això anem a les opcions de Firefox, “/Opciones/Avanzado” i seleccionem la pestanya “Certificados”. Un cop aquí, farem clic sobre el botó “Ver certificado” i buscarem el certificat del applet dintre de la pestanya “Autoridades”, tal i com podem veure a la imatge.

 

En el cas de que el certificat no s’hagi instal·lat o s’hagi instal·lat en un altre pestanya diferent a la indicada, haurem de realitzar la instal·lació del certificat de manera manual. Per fer això, des de la pàgina que acabem de comentar, farem clic en “Importar”, seleccionarem el certificat de l’applet i acceptarem la importació. Normalment el certificat el trobarem en una ruta similar a aquesta: “C:Usuariosmmelendo.jappsrvjappsrv.cer”, on “mmelendo” és l’usuari identificat en aquesta màquina.


   


 

Exportar certificat

En la versió del Mozilla Firefox 59 hi ha un problema a l’hora d’exportar els certificats. Quan exportes el certificat et demana posar una contrasenya, però desprès aquesta contrasenya no la reconeixen els altres navegadors i per tant, no pots importar-lo. La solució fins fa poc era jugar amb les versions més antigues del navegador Firefox per a realitzar la exportació però en el moment d’escriure aquest punt ha sortit la versió 60 del Mozilla on ja tenen arreglat aquesta problemàtica, per tant, actualitzant el navegador es soluciona el problema.

 

En el cas de que no fos possible treballar amb la última versió (60) per problemes de compatibilitat amb altres serveis, el que s’hauria de fer es exportar el certificat amb contrasenya amb la versió 59, instal·lar una versió antiga (45 per exemple), importar el certificat que hem exportat si no l’ha agafat directament del repositori de certificats de Firefox. Un cop importat, l’hauriem de tornar a exportar amb contrasenya i aquest si que funcionaria per importar-lo a altres navegadors.

 

Només ens mancaria tornar a instal·lar la versió 59 i ja tindríem el mateix escenari que al principi però amb el certificat exportat correctament, i amb la contrasenya vàlida per a altres navegadors.
 

 


Més informació

AOC Alta idCat Mòbil
Suport a la tramitació
Catàleg de tràmits
Carpeta ciutadana
Pagament de tributs
Notificacions electròniques
Tauler
Factures electròniques
Validació de documents
Calendari
Queixes
Perfil del contractant
Urbanisme
Transparència
Interrupcions
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto